Varför är SEO viktigt?

  • av

SEO har kommit att spela den roll den gör eftersom Google ständigt är och petar i vad folk lägger ut på nätet. De vill belöna bra innehåll och bestraffa det dåliga. Det gör dem genom att rangordna alla hemsidor utifrån olika faktorer. Saken är helt enkelt den att Google, yaho och de andra sökmotorerna vill att folk som söker på någonting ska få fram så relevanta sidor i serpen som möjligt utan att behöva leta ihjäl sig.

Relevans belönas

Med relevans menas till exempel att sökorden som folkn använder i sökrutan på Google ska matcha de sidor som kan knytas mest till ordet. Anledningen är att man vill att personerna och företagen som finns på nätet ska kunna dra till sig målgruppen så enkelt som möjligt och på så sätt få mer trfik till sin sida vilket kan leda till ökad försäljning, läsning och annat. Förr innan e-handeln var så pass stor var SEO inte lika betydande men idag vet sökmotorerna att företag livnär sig på sin handel och vill därför att innehållet ska vara gynnsamt för besökaren.

Olika algoritmer

Sökmotorerna använder olika algoritmer för att bedöma innehållet på en hemsida. Framför allt handlar det om sökord.

  • Sökordet ska gärna finnas i rubriker och titeln (titeln är den del som syns i större bokstäver på serpen), gärna någon gång i metan (den kortfattade beskrivningen under titeln) samt några gånger i texten.
  • Sökord kan finnas som primära eller sekundära, varpå det primära är viktigast att ha så långt upp som möjligt i texten, i titeln och metanbeskrivningen. Sekundära bör finnas någonstans i texten eller i någon underrubrik.
  • Texterna som finns på sidorna ska vara välskrivna med unikt innehåll. Handlar det om längre texter belönas olika strukturer som punktlistor, citat och inte alltför långa stycken. varierad text är bättre än en vägg av text.
  • Länkar kan finnas i form av inlänkar eller utlänkar för att besökaren ska kunna lotsas vidare på sajten till någon annan underkategori eller informativ text. Man higlightar då själva sökordet som länken ska relateras till och när besökaren klickar på ordet hamnar hen på den andra sidan.
  • Bilder värderas också och de bör innehålla en kort beskrivning eftersom Google än så länge inte kan läsa bilder utan bara bildbeskrivningen.