Sökmotorkonsulter och strateger

  • av

Om du vill arbeta aktivt med SEO och SEM och brinner för att lära ut till andra vad du själv har kunskap inom, så kan du arbeta som sökmotorkonsult eller strateg på en mediebyrå. En sökmotorkonsult arbetar med att rådge kunder om hur de lättare kan sticka ut på Google och i de andra sökmotorerna. De brukar även ta fram strategier och olika metoder som du kan och bör följa och göra för att ranka högre.

Ett brokigt förflutet

Många som blir sökmotorkonsulter har inte en regelrätt utbildning som tar de in i branschen. Istället delar många av de moderna konsulterna ett brokigt förflutet som har lett till att de har fått upp ett större och större intresse för SEO och SEM. De kanske själva har haft eller har en e-handelssida och kliat sig i huvudet mer än en gång för att försöka lista ut hur de ska generera mer trafik till sidan eller hur Google ska belöna den i serpen med en bra plats.

Visst kan man studera marknadsföring och det är alltid bra om man gör det, men att ha en kandidatexamen i SEO är det faktiskt få som har. Kanske det inte ens finns. Lite kurser här och där och ett brinnande intresse är ofta den gemensamma nämnaren för sökmotorkonsulter. Många har ett förflutet inom reklam, media eller journalistik. Ofta är det bra om man har olika bakgrund inom olika branscher då SEO handlar om så pass mycket. Att kunna förstå hur man skriver en korrekt och snyggt upplagd text samtidigt som man förstår vikten av användning av nyckelord och nyckelfraser, annonser och länkar är a och o.

Hur stort ansvar ska en konsult ha?

Hur mycket frihet och ansvar man vill att en sökmotorkonsult ska ha beror på ens egna erfarenhet, kompetens och budget. Att anlita en sökmotorkonsult kan vara dyrt men ofta är det en smaksak. En del byråer tar mycket betalt medan andra tar mindre och det behöver inte innebära sämre kunskap eller resultat.

En bra sökmotorkonsult ska lyssna ihärdigt på de mål du som kund har. Hen ska också kunna göra grundliga analyser för ditt enskilda fall, lägga upp en strategi som lönar sig och sedan kunna utvärdera resultatet. Det är dock viktigt för dig som kund att veta att mycket inom just SEO tar längre tid att synas än SEM. De åtgärder som görs inom sökmotoroptimering tar längre tid på sig att skörda frukt – ca 3-6 månader brukar man säga. Det finns dock många verktyg som förmedlar hur rankingen går upp eller ned och vilka sökord som folk söker mest på. Sökmotorkonsulten har vanligtvis tillgång till alla dessa och med de i bakfickan samt den egna erfarenheten kan du gynnas avsevärt.