SEO och tillgänglighet

  • av

Att arbeta med sökmotoroptimering, eller SEO, handlar inte bara om att ha rätt sökord och bra skriven text. Sedan lagen om tillgänglighet för myndigheters webbsidor gått igenom, har det i princip förändrat hur Google rankar i sökningarna. Det är en stor fördel om man kan göra sina sidor mer tillgängliga.

Utveckla tillgängligheten på nätsidorna

Det är mycket man ska tänka på som egen företagare och att kunna marknadsföra sin verksamhet står förmodligen högt upp på prioriteringslistan. För att nå ut måste man synas och genom att arbeta på sidornas tillgänglighet kommer fler kunna ta del av informationen man lägger ut. Det nya tillgänglighetsdirektivet, som bland annat myndigheter måste följa, är i grunden något som de flesta både kan och borde leva upp till. Det handlar egentligen bara om sunt förnuft och om att skapa information på ett tillgängligt vis.

Utveckling av hemsidor

För att finansiera utvecklingen av sina webbsidor som egenföretagare, finns det många bra tjänster som hjälper till att ordna ekonomin. Ett bra exempel är Intrums Företagstjänster som hjälper till att hantera alla fakturor man sänder ut och ser till att man får betalt för det arbete man utfört. Intrum fokuserar på delgivning och inkassohantering, blanda annat finns ett inkassopaket, där man kan registrera kunder som inte betalat. Det är lättare att fokusera på utveckling av sina webbsidor när någon annan kan sköta den mer tråkiga delen av ekonomin. Några enkla exempel på hur man tillgänglighetssäkrar sin webbplats är:

  • Alternativa texter till alla bilder man lägger ut. Det behöver inte vara superdetaljerad information, men några rader, om dessa inte redan finns med i koden till bilden.
  • På varje sida bör det finnas en robust struktur. Det gäller att man kan navigera lätt både med musen och med ett tangentbord. Viktigt är att man tänker igenom så att allting är placerat logiskt. Ingen söker exempelvis efter en huvudmeny i nederkanten.
  • Använder man olika ikoner, är det bra att namnge dem för att alla ska förstå vart de leder. Detta gäller även länkar som bör ha någon slags information om vart de pekar, inte bara ett simpelt ”Läs mer här”.
  • Brödtexten på varje sida bör vara uppdelad i huvudrubrik och en brödtext indelad i underrubriker. Man bör arbeta med olika rubrikstilar, som H1, H2 och H3. I texten bör det även användas punktlistor, där sådana känns naturliga.
  • Kontrast är viktigt, så ingen gul text på vit bakgrund för att ta ett ganska uppenbart exempel.