SEO och tillgänglighet

  • av

När de flesta arbetar med SEO, eller sökmotoroptimering som det översätts till, talar man ofta om sökord och vad innehållet ska handla om. I grunden är detta något bra, men även saker som tillgänglighet har seglat upp på listan över vad som gör en sida optimerad för sökmotorer. Här går vi igenom vad som är det viktigaste med tillgänglighet för dina sidor.

En privat sida eller en myndighetssida?

Det är lite olika tillgänglighetslagar som gäller beroende på om sidorna är gjorda av exempelvis en myndighet eller en privatperson. Myndigheter har i regel betydligt tuffare regler att följa. Men alla som publicerar material på nätet bör ändå försöka uppnå de mest fundamentala tillgänglighetsreglerna. Det är bara alla till gagn om fler kan ta del av materialet man publicerar. De mest grundläggande aspekterna är:

  • Man bör dela in sin text med olika rubrikstilar och göra punktlistor där det är möjligt. Genom att göra materialet lättöverskådligt, kommer fler att orka läsa, och därmed ta del av informationen. Alla bilder bör ha en alternativ text, om en sådan inte redan finns med i bilden. På samma sätt bör man aldrig använda en bild som enda sättet att förmedla ett budskap. Exempelvis en bild tagen på en meny.
  • Det är bra att ha kontaktinformation eller ett kontaktformulär, där besökare kan komma med feedback och frågor. Man kan även göra olika undersökningar för att ta reda på om tillgängligheten eller någonting annat är bra med sidorna man skapar. Genom att använda ett smart enkätverktyg är det enkelt att samla in all möjlig information från sina besökare. Då kan man utveckla både sina sidor såväl som sin försäljningsverksamhet.
  • Genom att göra alla länkar med beskrivande text, förstår alla ungefär var länken leder. Det är alltså inte så bra att bara skriva ”läs mer här”. En bra länk har en länktext med en beskrivning av destinationen man kommer fram till.
  • Kontrasterna bör vara tillräckliga och att använda ett tydligt typsnitt, samt fontfärg.
  • Alla sidor bör ha en tydlig navigering och vara uppbyggda på ett robust sätt, som fungerar lika bra på en mobiltelefon som på en större skärm.

Varför är tillgänglighet viktigt?

De olika lagarna om tillgänglighet på webben har kommit till för att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna ta del av information. Men de finns även för att skapa en viss ordning på nätet, där vi annars riskerar att drunkna i alla möjliga dokument och artiklar. Om dessa skrivs på ett strukturerat sätt är det lättare att hitta bland dem. Sökmaskiner som Google gillar också sidor som tar tillgänglighet i beaktande, vilket kan göra att man hamnar betydligt högre upp i deras söklistor. Det här är extra viktigt om man vill nå ut till helt nya besökare. För om man inte syns på söklistorna, finns man inte på webben. Det är en hård men riktig sanning. Ett bra tänk kring tillgänglighet gör det även lättare att själv hålla ordning och administrera bland sina webbsidor.