Satellitsidor

  • av

En satellitsida används i syfte för att leda mer trafik till en annan hemsida genom att man kompletterar sin egen sajt med en liknande hemsida. Det kan verka som om satellitsidan är en helt annan men egentligen hör de två ihop. Det som emellertid är viktigt att tänka på för att verkligen gynna trafiken och få bättre resultat i sökmotorerna är domännamnet. Namnet på domänen ska likna det eller de sökord som företaget vill synas på. Om du exempelvis vill ranka högt på sökorden ”advokat Stockholm” bör satellitsidans domännamn vara exempelvis advokatstockholm.se elelr com eller net och så vidare.

De här satellitsidorna måste vara snyggt utformade och passa in på Googles krav genom relevanta texter med bra innehåll, rubriker och så vidare. Det som stärker sidan ännu mer är att man lägger in trovärdiga länkar i texterna så att besökare kan hoppa vidare. Länkarna ska helst peka mot andra hemsidor som har samma eller liknande innehåll som det man vill ranka högt på, i det här fallet advokat i Stockholm. Många företag lägger ner stora pengar för att upprätta dessa typer av satellitsidor för att på så vis bygga ut ett helt ”nätverk” online.