Hur länge tar SEO?

Många som fokuserar på att optimera sina webbsidor med hjälp av olika SEO-tekniker, ställer sig nog frågan hur lång tid det tar innan man ser effekterna. Det brukar krävas en hel del tid för den som vill utföra ett bra SEO-arbete och det finns några tumregler som är bra att känna till.

SEO och tiden det tar

Man brukar säga att det tar upp emot två år innan man kan se de stora effekterna av ett fokuserat SEO arbete, även om detta givetvis kan skilja sig åt. Den som har en bra utgångspunkt, behöver mindre tid för att nå en synbar effekt. När man jobbar med innehåll, kan man utgå ifrån att det tar omkring sex månader innan exempelvis en artikel nått sitt maximum. Man bör ha i åtanke att Google behöver en månad på sig för att ordentligt indexera den och sprida den. Mellan månad två och månad sex kommer besökarantalet att öka stadigt innan det långsamt svänger nedåt. Den som driver ett eget nystartat företag kan alltså behöva ha lite tålamod innan webbsidorna och innehållet man publicerar når ut till målgruppen. Under tiden kan man via nätet få tag i allt kontorsmaterial billigt, allt ifrån kopieringspapper till nya skärmar.

Lönar det sig att lägga tid på SEO?

Det lönar sig alltid att åtminstone göra de mest basala åtgärderna. Sedan är det upp till var och en hur mycket tid och pengar man vill lägga på att sökoptimera sina webbsidor. I slutänden är det innehållet som är det viktiga, och som kommer att styra hur stor trafiken blir till sidorna. Egentligen är detta ganska logiskt och rättvist, desto bättre innehåll, desto fler som vill komma åt det.