Hur länge innan effekt av SEO?

  • av

Att arbeta med sökoptimering är sannerligen ingen snabb process. Det finns ett flertal nyckelfaktorer som kommer spela in på hur länge det tar innan man ser effekterna. Dessutom skiljer det sig åt, beroende på vilka effekter man vill uppnå. Om det är ökad försäljning, eller mer enbart trafik generellt. Ett riktvärde är dock att man kan förvänta sig att det tar mellan 4 till 8 månader innan effekterna går att mäta.

Tålamod för det lilla företaget

Den som har ett nystartat företag, och just lanserat sina sidor, kanske hoppas att rätt SEO åtgärder ger företaget en flygande start. Beroende på vilken bransch man arbetar inom, kan det ta lång tid innan man syns på första sidan i sökresultaten. Arbetar man däremot inom en helt ny bransch eller inom ett område där konkurrensen är liten, kan det gå fortare. Under tiden man utvecklar sin digitala närvaro kan man se till att utveckla de övriga delarna av det nystartade företaget. Ett förmånligt lån till företag kan ge den rätta nystarten och skapa rätt miljö för att snabbt komma ut på banan.

Indexering av Google

Mycket av SEO-arbetet är beroende på hur väl Google lyckas indexera exempelvis ett företags sidor. Alla förändringar man gör, särskilt då webbsidorna är färska, kräver att Google måste utvärdera allting på nytt och göra en ny indexering. Med rätt planering och struktur på sidorna, får man en bra styrfart i projektet och slipper riva upp sådant som blivit fel. Naturligtvis kommer det finnas en hel del barnsjukdomar i varje nytt webbprojekt, men med rätt tålamod har man snart en webbplats som lätt kan indexeras av sökmotorer som Google. Med andra ord: den som väntar på något gott…