Adsight

  • av

Adsight har sina kontor i Stockholm, Piteå och Göteborg och startade 2015. Målet vid starten var att sticka ut genom att vända det dåliga ryktet om SEO vid tidpunkten. SEO var bara för några år sedan mer ett nödvändigt ont och ansågs tråkigt och oanvändbart eftersom texter och innehåll bara fokuserade på sökordet, vilket ledde till onaturliga meningar med mera. Idag är SEO dock något helt annat och det har man på Adsight tagit fasta på. Mätbara mål och att tänka på varje kund individuellt var något som Adsight hade som huvudfokus.

Adsight har ingen speciell nisch när det kommer till just sökmotoroptimering, utan erbjuder fullservice och skräddarsydda lösningar utifrån den enskilde kundens behov. De själva vill kalla det ”insiktsfull marknadsföring”. I detta kan följande saker ingå:

  • SEO med sökorsoptimering och skrivna texter
  • SEM som Google Ads, PPC
  • Synbarheten på sociala medier som Facebook och Youtube
  • Remarketing
  • Uppdatering av den befintliga webbplatsen
  • Underhåll med mera.

Adsight ger även utbildningar till kunder och andra som är intresserade av branschen. Det är nämligen viktigt för kunden att själv komma till sinikt med vad SEO faktiskt betyder och vilken viktig roll den spelar.